Witamy w serwisie poświęconym Olimpiadzie Wiedzy Bankowej

Szanowni Państwo!
Dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim.
Zapraszamy Państwa do udziału w Olimpiadzie Bankowo-Finansowej organizowanej przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach wraz z Narodowym Bankiem Polskim.
Celem Olimpiady jest rozbudzenie w młodzieży zainteresowań z obszaru edukacji ekonomicznej, poszerzenie dostępu do informacji z zakresu „Świata pieniądza” poprzez wykorzystanie platformy e-learningowej stworzonej na potrzeby Olimpiady.
Olimpiada składa się z trzech etapów. Pierwszy etap odbędzie się drogą elektroniczną w każdej zgłoszonej szkole. Dla stu najlepszych uczniów przewidziane są warsztaty i konferencje przeprowadzone przez specjalistów w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach, które pogłębią ich wiedzę w zakresie finansów. Drugi i trzeci etap odbędzie się jednego dnia w siedzibie organizatora, gdzie uczniowie napiszą kolejny test on-line, a następnie 10-ciu finalistów odpowie na pytania Jury Olimpiady.
Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody: Laptop – I miejsce, Smartfon – II miejsce, Tablet – III miejsce. Dla opiekunów zwycięzców – upominki.
Partnerami Olimpiady Bankowo-Finansowej są
1. Świętokrzyski Kurator Oświaty
2. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
3. Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
4. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Koordynatorki Olimpiady
Anna Rubinkiewicz 608-673-006
Inga Rak 795-900-559

    Aktualności

    (No announcements have been posted yet.)